شرايط و قوانين في ما بين مشتري و bestprojeh
استفاده از خدمات اين سايت مشروط به قبول اين قوانين از طرف شما کاربر محترم مي باشد. لطفا قبل از استفاده از سايت، قوانين مندرج در اين صفحه را به دقت مطالعه فرمايد. ثبت سفارش در اين سايت به منزله پذيرش قوانين سايت بدون پيش شرط مي باشد. در صورتيکه با هر يک از قوانين سايت موافقت نداريد مي توانيد از خدمات اين سايت استفاده نفرماييد.

سفارش پروژه
کليه خدمات سايت به صورت مکاتبه اي و آنلاين است فلذا سفارش پروژه توسط مشتري در سايت و تمامي مکاتبات بين مشتري و bestprojeh در حکم قرارداد بين مشتري و bestprojeh است لذا درخواست مي شود که سفارش پروژه خود را به همراه توضيحات کامل و ذکر تمامي موارد مورد نياز ثبت نماييد تا امکان ايجاد ابهام و اختلاف وجود نداشته باشد.

تعهدات bestprojeh
1) bestprojeh ملزم است مطابق با فرم سفارش مشتري، پروژه مورد نظر را تحويل دهد. ظرف مدت 24 ساعت از دريافت پروژه همه پيشنهادات بررسي شده و اطلاع رساني به مشتري صورت خواهد گرفت.

2) کليه پروژه هاي انجام شده توسط bestprojeh به مدت 72 ساعت پس از تحويل به مشتري داراي ضمانت مي باشند و در صورت وجود هرگونه ايراد به صورت رايگان در اسرع وقت اصلاح خواهند شد. پس از گذشت 72 ساعت در صورت نبود مشکل، وجه پروژه به مجري پروژه پرداخت شده و امکان تغيير و يا اصلاح مجدد پروژه و ترجمه به هيچ وجه وجود نخواهد داشت و مسئوليت موارد پيش آمده تماما به عهده مشتري مي باشد و bestprojeh هيچ مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت.

3) در موارد بسيار نادري ممکن است روند انجام پروژه بنا به هر دليلي با مشکل روبرو شود، در اين صورت bestprojeh تمام سعي خود را خواهد نمود تا پروژه را به ساير مجريان واگذار نمايد. در صورتي که اين امر نيز ميسر نباشد، هزينه پرداخت شده توسط مشتري به طور کامل عودت داده خواهد شد و جاي اعتراضي وجود نخواهد داشت. در صورت واگذاري پروژه به مجري ديگر، تمام تلاش براين است که پروژه با قيمت توافقي قبلي انجام شود، اما در مواردي در صورتي که مجري جديد حاضر به انجام پروژه با قيمت قبلي نباشد، قيمت جديد به مشتري اعلام شده و در صورت تاييد مشتري، پروژه توسط مجري جديد ادامه خواهد يافت.

4) در صورتي که بنا به هر دليلي بر سر کيفيت پروژه و يا عدم انطباق پروژه تحويلي با توضيحات تکميل شده در فرم سفارش اختلافي به وجود آيد، bestprojeh پروژه را بمنظور داوري به ساير کارشناسان خود ارسال خواهد نمود و مبناي داوري بر اساس جميع آراي کارشناسان bestprojeh خواهد بود و فصل الخطاب تلقي خواهد شد. در اين صورت اگر کاستي از جانب مجري پروژه بوده باشد، مجري مي بايست پروژه را در اسرع وقت مطابق سفارش مشتري تکميل و اصلاح نمايد و اگر پروژه تحويلي مطابق سفارش باشد، جاي هيچ گونه اعتراضي توسط مشتري وجود نخواهد داشت. در صورتيکه مجري پروژه قادر به اصلاح پروژه نباشد بنا به صلاحديد کارشناسان bestprojeh بخش يا کل مبلغ پرداخت شده توسط مشتري عودت داده خواهد شد.

5) در موارد نادري ممکن است به دلايلي نظير قطعي اينترنت، اختلال در سرورهاي سايت و … ، تحويل پروژه با تاخير روبرو شود، لذا bestprojeh ضمن عذرخواهي از مشتري، تاخير در انجام پروژه حداقل به مدت 1 روز را براي خود محفوظ مي داند.

6) در صورت تاخير غيرقابل قبول در انجام پروژه توسط مجري پروژه، bestprojeh پنج درصد کل مبلغ قرارداد را به مشتري پرداخت خواهد کرد و در صورت نپذيرفتن پروژه توسط مشتري به دليل تاخير در انجام پروژه، کل هزينه دريافتي از مشتري عودت داده خواهد شد.

7) مشتري مي تواند در هر زمان از انجام پروژه انصراف دهد که در اينصورت هزينه بخش هاي انجام شده کسر و مابقي مبلغ عودت داده خواهد شد.

8) ارتباط مستقيم ميان مشتري و مجري پروژه ممنوع مي باشد.

9) درخصوص پروژه هاي نرم افزاري به علت تعدد نسخه هاي نرم افزارها، مشتريان محترم مي بايست از آخرين نسخه نرم افزار استفاده نمايند و مجريان الزامي به تحويل پروژه مطابق با نسخه نرم افزار مشتري نخواهند داشت.