گروه آموزشی-پژوهشی دکتر دیدگر با همکاری برترین اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه های تهران، کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی را به صورت تضمینی برای تمامی دروس دانشگاهی برگزار می کند.